بازاریابی شبکه های اجتماعی

سال ها پیش که شبکه های اجتماعی تاثیر گذاری همچون تلگرام و اینستاگرام تازه وارد دنیای مجازی ما شده بودند، ورود به شبکه های اجتماعی تقریبا یک مزیت محسوب می شد و شاید استراتژی خاصی هم برای حضور در آن ها نیاز نبود و بازاریابی شبکه های اجتماعی هم به این شکل مطرح نبود.

اما این روز ها شبکه های اجتماعی بسیار گسترده شده است. حضور در شبکه های اجتماعی دیگر مزیت نیست بلکه یک ضرورت است!

با توجه به حجم بالای کاربران شبکه های اجتماعی و همچنین تنوع شبکه های اجتماعی که روز به روز بر آن ها افزوده می شود، استراتژی حضور در این شبکه ها نیز بسیار مهم شده است.

توجه داشته باشید، حضور در شبکه های اجتماعی تنها به معنی حضور در اینستاگرام و تلگرام نیست! بلکه باید با توجه به نیاز های برند شما مشخص شود که در کدام فضا و به چه شکل حضور داشته باشید.