گوگل ادز

گوگل ادز یا همان تبلیغات کلیدواژه ای گوگل یکی از راهکارهای موثر برای تبلیغات در فضای دیجیتال و جذب مشتریان ارگانیک است. در واقع به کمک تبلیغات گوگل کاربرانی که بر اساس احساس نیاز واقعی در گوگل عبارت یا کلمه ای را جستجو می‌کنند را می‌توان جذب کرد تا در مراحل بعدی به مشتری شما تبدیل شوند. طبیعتا کاربران ارگانیک نرخ تبدیل بالاتری دارند و با استفاده از گوگل ادز و هزینه مناسب می‌توانید نرخ تبدیل مشتریانتان را افزایش دهید.

سئو