کمپین های تبلیغاتی

تبلیغات بخش جدایی ناپذیر بازاریابی است. حتی اگر بهترین محصول یا خدمت را ارائه می‌کنید، هرچه بیشتر دیده شوید در ذهن افراد نیز بیشتر نقش می‌بندید و تاثیرگذارتر خواهید بود!

یک جمله معروف وجود دارد که احتمالا آن را شنیده اید: « محصول خوب، خوب فروش میره و نیازی به تبلیغات نداره! » قطعا این دیدگاه سنتی امروزه قابل قبول نیست و از آن‌جا که در عصر حاضر مدت زمان حضور انسان ها در فضای دیجیتال بیش از هر زمان دیگری در گذشته است، حضور پر رنگ در بسترهای مختلف تبلیغات دیجیتال حائز اهمیت است.

کمپین های تبلیغاتی